Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego"

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i przełamanie barier powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wykonanie kolonoskopii u 1400 pacjentów i aktywizacja 45 lekarzy POZ do dnia 31.05.2019r.

Główne rezultaty projektu to zwiększenie liczby osób, które dzięki realizacji projektu zgłosiły się na badanie przesiewowe raka jelita grubego.

Całkowita wartość Projetku: 1 056 883,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 004 039,60 zł
Wkład własny Beneficjenta: 52 844,20 zł

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu informuje, że od 1 lipca 2017r. rusza projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pn. "Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu"

BEZPŁATNE BADANIE JELITA GRUBEGO WYKONANE W ZNIECZULENIU
Które obejmuje;
  1. Osoby w wieku 50-65 lat
  2. Osoby w wieku 40-49, które maja krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego
  3. Osoby w wieku 25-49 z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita nie związany z polipowatością- potwierdzony wynikiem z poradni genetycznej

Podstawą do wykonania bezpłatnego badania jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej. Ankieta jest dostępna w Ośrodkach zdrowia na stronie internetowej Szpitala lub stronie www.rakniewybiera.pl Pracownia Endoskopii, Rejestracja telefoniczna na godzinę pod numerem Tel. 18 263 39 10

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i przełamanie barier powstrzymujących pacjentów z grupy docelowej przed badaniem przesiewowym na terenie powiatu nowotarskiego poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnej, wykonanie kolonoskopii u 1400 pacjentów i aktywizacja 45 lekarzy POZ do dnia 31.05.2019 r.

Główne rezultaty projektu to zwiększenie liczby osób, które dzięki realizacji projektu zgłosiły się na badania przesiewowe raka jelita grubego.